Achizitie directa - GSA India

1. Achizitor: S.C. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Specificatii tehnice ale serviciilor/lucrarilor: Reprezentarea Companiei TAROM pe piata India in calitate de Agent General de Vanzari (GSA)

3. Scopul proiectului consta in urmatoarele operatiuni:

- Reprezentarea Companiei TAROM pe piata India;

- Promovarea si vanzarea documentelor de transport aerian pe cursele companiei TAROM;

- Asigurarea unui spatiu adecvat in birourile furnizorului alocat exclusive activitatilor effectuate in beneficiul Companiei TAROM;

- Rezervarea locurilor pentru pasageri si efectuarea activitatilor conexe;

- Selectarea si desemnarea de subagenti pe teritoriul Indiei. GSA va fi direct raspunzator de activitatea prestata de acesti subagenti referitor la vanzarea documentelor de transport, de decontarea contravalorii acestora si de aplicarea de catre subagenti a regulilor referitoare la tarife si la Rezolutiile IATA;

- Supervizarea si pregatirea personalului propriu si al agentilor acreditati pe teritoriul GSA precum si decontarea vanzarilor efectuate pe stocul de documente de transport al Companiei TAROM;

- Distribuirea si afisarea programului zborurilor TAROM precum si a materialelor publicitare furnizate de catre Companiai TAROM;

- Organizarea promovarii produselor Companiei TAROM, conform unui plan si a unui buget de promovare agreat de parti, cu suportarea cheltuielilor de catre GSA;

- Luarea oricaror masuri de crestere a reputatiei Companiei TAROM pe teritoriul GSA in relatiile cu autoritatile guvernamentale, organizatiile oficiale si neoficiale, presa, publicul si oricare alte persoane;

- Transmiterea catre Compania TAROM trimiestrial si/sau la cerere a unui raport de activitate, a conditiilor pietei, statistici precum si reglementarile locale cu aplicabilitate asupra activitatilor prevazute in contractual de GSA;

- Completarea si transmiterea in conformitate cu termenele legale a documentelor mentionate in reglementarile locale, internationale si in cele aplicabile pe piata Companiei TAROM. La cerere, GSA va pune la dispozitia Companiei TAROM orice documente suplimentare necesare;

- Reprezentarea si asistarea Companiei TAROM, la cerere, in relatia acesteia cu autoritatile guvernamentale, alte autoritati locale, persoane oficiale, birouri si agentii inclusiv agentiile IATA, care activeaza sau controleaza teritoriul GSA. Cele mentionate in acest paragraf se refera inclusiv la reprezentarea si asistenta in cazul operatiunilor aeroportuare, obtinerea autorizatiilor de survol si aterizare, slot-uri aeroportuare, transmiterea de documente catre autoritatile aeronautice, etc,;

- Activarea ca principala interfata a TAROM in relatia cu BSP India, cu referire la toate aspectele administrative aferente prezentei TAROM in BSP India (de ex. Relatia TAROM cu agentii IATA, inclusiv, daca este necesar, semnarea de contracte “Airline Agency Agreement” cu agentii IATA care solicita “Ticketing Authority”);

- Alocarea “Ticketing Authority” agentilor IATA desemnati de TAROM in BSP India;

- Emiterea si/sau reemiterea documentelor de transport TAROM in toate oficiile de care dispune, inclusiv la aeroport (daca exista), respective: bilete de avion pentru transportul pasagerilor, excedent de bagaj, EMD-uri si orice alt document afferent transportului aerian. In caz in care aceste documente au fost emise incorect sau lipsesc, ca rezultat a incapacitatii GSA de a furniza informatiile necesare, GSA va fi responsabil de acoperirea intregului prejudiciu;

- Pastrarea statisticilor si a inregistrarilor aferente documentelor primite, vandute si contabilizate;

- Achitarea de facturi in numele TAROM la solicitarea si cu autorizarea primita din partea Directiei Financiare TAROM.

4. Locul de furnizare / prestare a serviciilor: India

5. Termen de incepere a prestarii serviciilor: de la semnarea contractului si confirmarea depunerii garantiei bancare de catre banca TAROM desemnata;

6. Pretul serviciilor se va exprima in: Procent din vanzarile efectuate pe piata de catre GSA si agentii autorizati pe teritoriul GSA. Moneda care se va utiliza: USD fara TVA

7. Alte conditii obligatorii privind prestarea serviciilor:

- Ofertantii trebuie sa fie societati comerciale legal inregistrate in India, cu experienta verificabila in domeniul reprezentarii comerciale in aceasta tara in calitate de GSA pasageri, marfa si posta a companiilor aeriene straine;

- Ofertantii nu trebuie sa detina calitatea de agent de vanzari IATA BSP inregistrata pe adresa firmei dar pot detine o alta locatie (cu sediu/adresa de corespondenta diferita) care sa fie membru IATA BSP.

In vederea participarii la procedura de achizitie fiecare ofertant va trebui, in termenul publicat, sa intocmeasca si sa transmita prin posta/curier un dosar care sa contina urmatoarele documente, intocmite si/sau traduse in limba engleza si legalizate dupa caz:

- Scrisoarea oficiala de prezentare a companiei, inclusiv a companiei mama (daca este cazul si daca aceasta va fi implicata in procesul de negociere si semnare a unui eventual contract de GSA) prin care sa se mentioneze explicit intentia de a participa la procedura de selectie si numire a unui GSA pentru Compania TAROM in India;

- Prezentarea proprietarului companiei si a membrilor consiliului de conducere, prezentare care sa cuprinda pe langa studii si experienta si informatii legate de alte activitati comerciale pe care, eventual acestia le desfasoara;

- Descrierea detaliata a facilitatilor de care dispune, respectiv:

- numarul locatiilor (birourilor);

- localizarea geografica a acestora;

- numarul persoanelor angajate la fiecare locatie;

- calificarea si experienta de care dispune personalul angajat;

- sistemele de rezervari de care dispune;

- volumul vanzarilor anuale in ultimii 3 ani;

- O descriere generala a tarii care va face obiectul contractului de GSA;

- Studiu de fezabilitate care sa cuprinda urmatoarele:

- analiza detaliata a pietei, inclusiv potentialul total al pietei India;

- volumul traficului de pasageri, marfa si posta, total si a celui previzionat a fi

captat pe cursele TAROM pe ambele sensuri;

- valoarea veniturilor previzionate a fi furnizate catre TAROM in India;

- factori pozitivi si negativi in ceea ce priveste operarea TAROM pe piata;

- valoarea veniturilor anuale nationale generate de sectorul turistic si de cel al

transportului aerian;

- statistici referitoare la numarul pasagerilor transportati de celelate companii

aeriene in ultimii 3 ani;

- cota de piata a acestor companii pe cele mai importante 5 - 10 rute;

- analiza a operarii concurentei, numar de curse, tipuri de aeronave, numar total

de locuri oferite in ultimul an;

- Contactele profesionale si tehnice pe care firma le detine cu:

- compania aeriana nationala;

- alte companii aeriene care opereaza pe piata;

- autoritatile aeroportuare si de trafic aerian;

- Proiect de cooperare, estimari ale volumului de trafic pe care ofertantul va reusi sa-l furnizeze pe cursele TAROM, tipul acestui trafic;

- Valoarea stimulentelor de GSA pe care firma il solicita si modul de calcul al acestora;

- Statutul firmei, documetele de inregistrare ale firmei, ultimul raport financiar inregistrat la autoritatile locale dovada existentei personalitatii juridice in cadrul corporatiei din care, eventual, face parte, documente care sa certifice faptul ca pe plan local nu sunt necesare alte formalitati pentru ca firma sa activeze in mod legal ca GSA pentru TAROM si o declaratie pe propia raspundere ca aceste informatii sunt corecte si complete. Aceste documente vor fi traduse in limba engleza si legalizate;

- Referinte obtinute din partea altor companii aeriene si din partea bancii/bancilor cu care firma lucreaza pe plan local;

- Ultima situatie financiara primita de la banca – tradus de catre un traducator autorizat;

- Ultimul raport financiar al firmei;

- Declaratie pe propia raspundere ca firma are disponibilitatea de a constitui o garantie bancara in favoarea TAROM;

- Garantia bancara va fi constituita in urmatoarele conditii:

- Valoarea va fi de 40.000 USD (patru zeci de mii dolari SUA);

- Garantia bancara va fi valabila un an calendaristic. Ofertantul fiind obligat sa reinnoiasca aceasta

garantie cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de expirare;

- Garantia bancara va fi deschisa la o banca internationala de prim rang cu care bancile utilizate de TAROM au legaturi de corespondenta, respectiv BRD – Groupe Societe Generale Romania, CitiBank Romania sau ING Romania;

- Imputernicirea persoanelor care vor semna contractul de GSA.

8. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM la adresa de email: mihai.bornaz@tarom.ro

9. Ofertele vor fi transmise prin email la adresa: mihai.bornaz@tarom.ro si prin posta/curier la urmatoarea adresa:

Mihai Bornaz

TAROM – Romanian Air Transport

Calea Bucurestilor 224F, Otopeni, 075100, Ilfov, Romania

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 22 Octombrie 2018, ora 16.00, ora locala Bucuresti (UTC+3);

11. Criteriul de selectie a ofertelor: Cel mai scazut nivel al comisionului solicitat cu respectarea tuturor conditiilor mentionate mai sus.

EV SSL