IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

Anunt de achizitie directa - Aviation Carpet, part-number FT01759200LS300

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

1.Achizitor/Purchaser : S.C. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. (“TAROM”)

2.Specificatii tehnice ale produselor / serviciilor / lucrarilor/ Technical Specifications : Aviation Carpet, part-number FT01759200LS300

3.Cantitatea de produse / servicii / lucrari care trebuie furnizate/ Requested quantity : 1250 m2

4.Locul de furnizare a produselor / prestare a serviciilor / executie a lucrarilor/Delivery place: TAROM OTP

5.Termen de livrare produse / prestare servicii / executie lucrari/Requested lead time: 5 zile/5 days

6.Pretul produselor / serviciilor / lucrarilor se va exprima in/ Currency: EURO fara TVA/EURO less VAT

7.Alte conditii obligatorii privind furnizarea produselor / prestarea serviciilor / executia lucrarilor/Mandatory requirements: Certificate si trasabilitate conform EU1321/2014/Certificates and trace as per EU1321/2014

8.Informatii suplimentare se pot obtinela solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM la adresa de e-mail/e-mail account for additional info: purchasing@tarom.ro

9.Adresa de e-mail la care se transmit ofertele/e-mail account where offers are to be sent: purchasing@tarom.ro

10.Data limita pentru transmiterea ofertelor/deadline for offers sending :31.01.2018

11.Criteriul de selectie a ofertelor/selection criteria: Pretul cel mai scazut/Best financial offer

EV SSL