IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

ANEXA 2

LA REGULAMENTUL PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE AL S.C. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A.

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

 

1.Achizitor: S.C. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. (“TAROM”)

2.Specificatii tehnice ale produselor / serviciilor / lucrarilor:  

1. TERMINAL BLOCK    P/N P608636-1      QTY 4 EA

2. DRIVE FLANGE          P/N P048453         QTY  2 EA

9. SPEED SENSOR          P/N P035248          QTY 2 EA

in conformitate cu Thales Avionics Electrical Systems CMM 24-32-61.  

Cantitatea de produse / servicii / lucrari care trebuie furnizate: mentionate mai sus

4.Locul de furnizare a produselor / prestare a serviciilor / executie a lucrarilor: TAROM  OTP

5.Termen de livrare produse / prestare servicii / executie lucrari: 30 Zile

6.Pretul produselor / serviciilor / lucrarilor se va exprima in:   EURO   fara TVA

7.Alte conditii obligatorii privind furnizarea produselor / prestarea serviciilor / executia lucrarilor: THALES EASA  Form 1

8.Informatii suplimentare se pot obtinela solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM la adresa de e-mail:  vasile.butacu@tarom.ro

.Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: vasile.butacu@tarom.ro

10.Data limita pentru transmiterea ofertelor: 15.02.2018

11.Criteriul de selectie a ofertelor: PRETUL CEL MAI SCAZUT

EV SSL