IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

Anunt de achizitie directa - ULB KIT P/N: 068E5542-00 fabricant/manufacturer L-3 Technologies

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

1.Achizitor/Purchaser : S.C. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. (“TAROM”)

2.Specificatii tehnice ale produselor / serviciilor / lucrarilor/ Technical Specifications : ULB KIT P/N: 068E5542-00 fabricant/manufacturer L-3 Technologies

3. Cantitatea de produse / servicii / lucrari care trebuie furnizate/ Requested quantity : 10buc/10each

4. Locul de furnizare a produselor / prestare a serviciilor / executie a lucrarilor/Delivery place: TAROM OTP

5. Termen de livrare produse / prestare servicii / executie lucrari/Requested lead time: 15 zile/15days

6. Pretul produselor / serviciilor / lucrarilor se va exprima in/ Currency: USD

7. Alte conditii obligatorii privind furnizarea produselor / prestarea serviciilor / executia lucrarilor/Mandatory requirements: Certificate si trasabilitate conform EU1321/2014/Certificates and trace as per EU1321/2014

8.9. Informatii suplimentare se pot obtinela solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM la adresa de e-mail/e-mail account for additional info: ionescu.mihaela@tarom.ro

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor/deadline for offers sending : 5.02.2018

11. Criteriul de selectie a ofertelor/selection criteria: Pretul cel mai scazut/Best financial offer

EV SSL