Formulare OBLIGATORII pentru călătoria ta!

Detalii aici

Anunt de achizitie uniforme pentru personal aeronavigant TAROM

ANUNT DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIE

UNIFORME PENTRU PERSONAL AERONAVIGANT TAROM

Data anuntului de participare: 27.03.2019

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”); Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/1298/24.07.2003; Cod de Inregistrare Fiscala: RO477647; Adresa: Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov; Tel.: (021)201.47.00; Fax (021)201.47.61.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: CERERE DE OFERTE.

3. a) Locul de furnizare a produselor: conform documentatiei de achizitie.

b) Natura produselor care vor fi furnizate: uniforme pentru personal aeronavigant TAROM. Achizitia este defalcata pe loturi, conform documentatiei de achizitie:

Lot 1: Costume barbati; Lot 2: Costume femei; Lot 3: Caschete; Lot 4: Impermeabile barbati si femei; Lot 5: Paltoane;

Lot 6: Incaltaminte barbati; Lot 7: Incaltaminte femei; Lot 8: Genti pilot; Lot 9: Genti stewardese.

4. Cantitatea de produse care trebuie furnizate: conform prevederilor Caietului de sarcini.

5. Optiunea de achizitionare de produse similare suplimentare: conform documentatiei de achizitie.

6. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse: oferta poate fi depusa pentru un lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile de produse, dar pentru intreaga cantitate de produse din cadrul fiecarui lot, conform prevederilor caietului de sarcini – nu se accepta oferte partiale in cadrul unui lot.

7. Indicatii referitoare la prezentarea de mostre, descrieri, schite si / sau fotografii: ofertantii trebuie sa prezinte mostre de produse si materiale, conform prevederilor caietului de sarcini.

8. a) Durata contractului de achizitie: 24 (douasprezece) luni.

b) Data intrarii in vigoare a contractului de achizitie: conform documentatiei de achizitie.

9. Subcontractanti: nu se accepta.

10. Oferte alternative: nu se accepta.

11.a) Documentatia de achizite se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre TAROM, Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, email nicoleta.mitroi@tarom.ro si carmen.tudor@tarom.ro , Tel.: (021)204.19.55.

b) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 19.04.2019.

c) Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 16.05.2019, ora 15:00.

d) Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, in plic depus direct la sediul TAROM sau transmis prin posta. Plicul va fi marcat cu adresa TAROM (Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224F, judetul Ilfov, Romania - Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, Directia Achizitii, Cladirea TAROM, Corp F, etaj 2, camera 204, telefon 021 204 1955), direct sau prin posta.

Mostrele de produse si mostrele de materiale/tesaturi vor fi depuse, la sediul TAROM aflat in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224F, judetul Ilfov, Romania - Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, Directia Achizitii, Cladirea TAROM, Corp F, etaj 2, camera 204, telefon 021 204 1955), direct sau prin posta.

12. Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.

13. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii TAROM.

14. Criterii de calificare privind situatia personala, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantilor: in conformitate cu prevederile documentatiei de achizitie.

15. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu ”Regulamentul TAROM privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

16. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim 120 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

17. Valoarea estimata a contractului de achizitie: NU SE PUBLICA.

18. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC.

EV SSL