Formulare OBLIGATORII pentru călătoria ta!

Detalii aici

ANUNT LICITATIE DESCHISA - SERVICII DE HANDLING RAMPA LA AEROPORTUL IASI

Data anuntului: 26.07.2019

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Obiectul contractului: servicii de handling rampa la aeroportul IASI.

3. Durata contractului de achizitie: 2 ani (01.10.2019 – 30.09.2021).

4. Subcontractanti: se accepta in conditiile din caietul de sarcini.

5. Oferte comune: nu se accepta.

6. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

7. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresele de e-mail: catalina.ungureanu@tarom.ro si carmen.tudor@tarom.ro.

8. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 12.08.2019 ora 11:00.

9. Modul de depunere a ofertelor: prin e-mail la adresa catalina.ungureanu@tarom.ro.

10. Garantie de participare: nu se solicita.

11. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

EV SSL