IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către anumite destinaţii internaţionale, înainte de prezentarea la aeroport, este OBLIGATORIU să completaţi online formularele solicitate de autorităţi şi să prezentaţi la check-in codul de confirmare a transmiterii

Detalii aici

ANUNT LICITATIE DESCHISA SERVICII DE HANDLING RAMPA LA AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI (AIHCB)

ANUNT LICITATIE DESCHISA SERVICII DE HANDLING RAMPA LA AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI (AIHCB)

Data anuntului: 07.11.2019

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Durata contractului de achizitie: 2 ani (01.03.2020 – 28.02.2022).

3. Subcontractanti: Se accepta subcontractanti in conditiile din Caietul de sarcini.

4. Oferte comune: nu se accepta.

5. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

6. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresele de e-mail: carmen.tudor@tarom.ro si catalina.ungureanu@tarom.ro.

7. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 29.11.2019, ora 11:00.

8. Modul de depunere a ofertelor: in format hartie la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladirea TAROM, Corp F, Directia Achizitii, Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, etaj 2, camera 204C).

9. Garantie de participare: 65.000 (saizeci si cinci mii) EUR.

10. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

EV SSL