La achiziţia unui bilet de avion beneficiaţi de bagaj de cală gratuit.

Afla mai multe

ANUNT PROCEDURA DE ACHIZITIE DE CERERE DE OFERTE SERVICII DE PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR C.N.T.A.R. TAROM S.A. AFLATE LA SEDIUL CENTRAL AL COMPANIEI

Data anuntului: 11.12.2019

 

 1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)
 2. Cantitatea de servicii care se achizitioneaza: serviciile de paza necesare asigurarii unui numar 4 (patru) posturi de paza avand caracter permanent (24 ore/zi; 7 zile/saptamana; 365 sau 366  zile/an), serviciul de pază fiind organizat  în ture
 3. Locul de prestare a serviciilor: sediul TAROM S.A., situat în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 F, jud. Ilfov
 4. Durata contractului de achizitie: 1 an
 5. Subcontractanti: Nu se accepta subcontractanti.
 6. Oferte comune: nu se accepta.
 7. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
 8. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresele de e-mail: carmen.tudor@tarom.ro si catalina.ungureanu@tarom.ro.
 9. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 07.01.2020, ora 11:00.
 10. Modul de depunere a ofertelor: in format hartie la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladirea TAROM, Corp F, Directia Achizitii, Biroul Proceduri si Contracte, Compartiment Proceduri, etaj 2, camera 204C).
 11. Garantie de participare: nu se solicita.
 12. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).
EV SSL