Rezervă online

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Înteleg ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.

Declar că am luat cunoștință despre politica de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA (înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 4082 -„TAROM”), publicată la adresa www.tarom.ro/politica-de-confidentialitate și/sau atașată prezentului Acord sub denumirea “Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, ce face parte integrantă din prezentul Acord.

Prin prezenta, îmi exprim opțiunea cu privire la prelucrarea datelor personale, după cum urmează:

Opțiunea exprimată la punctul 1 de mai sus poate fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter (în cuprinsul e-mailului) sau, prin abonarea la newsletter pe website-ul www.tarom.ro. Opțiunea exprimată la punctele 2-3 de mai sus poate fi modificată oricând, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la adresa data.protection@tarom.ro și va produce efecte în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. Completarea punctului 4, este necesară doar pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală sau regim alimentar special.

EV SSL