Formulare OBLIGATORII pentru călătoria ta!

Detalii aici

Comunicat de presă

18 octombrie 2019

 

Având în vedere articolele apărute în mass-media cu privire la revocarea directorului general al CN TAROM, Consiliul de Administratie al companiei face următoarele,

PRECIZĂRI:

În ședința din data de 15.10.2019, Consiliul de Administrație al CN TAROM a analizat activitatea directorului general și a constatat nerespectarea contractului de mandat de către doamna Mezei Mădălina. Fostul director general al CN TAROM nu a reusit să ducă la îndeplinire Hotărârile Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și nici anumite obligații care îi reveneau potrivit Statului Companiei și Contractului de Mandat.

Fostul director general al TAROM , totodată, a întarziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier, una din componentele esențiale în procesul de redresare al Companiei, prin neimplementarea Memorandumului privind vânzarea în regim buy-back a vechilor aeronave ATR și preluarea prin leasing operațional a unor aeronave noi, tot de tip ATR.

O altă deficiență constatată de către Consiliul de Administrație a reprezentat-o lipsa oricarei informări cu privire la procesul de reducere a numărului total de posturi din Companie.

Pe cale de consecintă, Consiliul de Administrație al CN TAROM cu unanimitate de voturi, a hotarât revocarea din funcția de director general a doamnei Mădălina Mezei și desemnarea unui nou director general provizoriu, în persoana domnului Valentin Nicolae Gvinda, care ocupă funcția de Șef Departament ATR din cadrul Companiei.

 

EV SSL