ANUNT LICITATIE DESCHISA - SERVICII DE ASIGURARE CASCO PENTRU AERONAVE

ANUNT LICITATIE DESCHISA

SERVICII DE ASIGURARE CASCO PENTRU AERONAVE CIVILE SI PIESE DE SCHIMB (INCLUSIV ASIGURARE DE REDUCERE A FRANSIZEI CASCO DEDUCTIBILE LA AERONAVE SI MOTOARE DE SCHIMB), ASIGURARE DE RASPUNDERE FATA DE PASAGERI, BAGAJE, MARFA, POSTA, TERTI, PENTRU PERIOADA 01.12.2022 – 30.11.2023

Data anuntului: 20.09.2022

1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

2. Durata contractului de achizitie: 12 luni (01.12.2022 – 30.11.2023).

3. Subcontractanti: Nu se accepta subcontractanti, insa asiguratorul are dreptul de a desemna un unic prestator de servicii imputernicit si nominalizat de asigurator pentru a actiona in calitate de expert ("loss adjuster") in vederea instrumentarii dosarelor de dauna corespunzatoare evenimentelor asigurate, precum si o casa de avocati („solicitors”) care va gestiona aspectele legale in cazul producerii unor daune majore.

4. Oferte comune: se accepta.

5. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

6. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresa de e-mail andreea.coserea@tarom.ro si carmen.tudor@tarom.ro .

7. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2022, ora 12:00.

8. Modul de depunere a ofertelor: in format hartie la sediul TAROM aflat in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, judetul Ilfov (Cladirea TAROM, Corp F, Directia Achizitii, Biroul Organizare Proceduri de Achizitii, etaj 2, camera 204C).

9. Garantie de participare: 10 000 (zece mii) USD.

10. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).

EV SSL