IMPORTANT! For certain international destinations, before arriving at the airport, it is MANDATORY to fill in the online forms requested by the authorities and to show at the check-in point the confirmation code

Details here

ANUNT LICITATIE DESCHISA SERVICII DE ASIGURARE A PERSONALULUI COMPANIEI TAROM

 

Data anuntului: 16.07.2021

 1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”) 
  Obiectul achizitiei: servicii de asigurare a personalului Companiei TAROM, dupa cum urmeaza:
  -    Lotul 1 – Asigurari specifice pentru personalul care intra sub incidenta legilor speciale;
  -    Lotul 2 – Asigurare de sanatate pentru toti salariatii.
 2. Durata contractului de achizitie: 36 (treizeci si sase) luni, incepand cu data de 01.08.2021 sau o data ulterioara in functie de momentul atribuirii contractelor de achizitie 
 3. Subcontractanti: Nu se accepta subcontractanti, insa asiguratorul are dreptul de a desemna un unic prestator de servicii imputernicit si nominalizat de asigurator sa instrumenteze daunele intervenite pe durata contractului.
 4. Oferte comune: se accepta. 
 5. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
 6. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresele de e-mail carmen.tudor@tarom.ro si luchian.turtoi@tarom.ro
 7. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 30.07.2021, ora 09:30.
 8. Modul de depunere a ofertelor: pe e-mail la adresele specificate in documentatia de achizitie.
 9. Garantie de participare: nu se solicita.
 10. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).
EV SSL