ANUNT LICITATIE DESCHISA SERVICII DE ASIGURARE A PERSONALULUI COMPANIEI TAROM

Data anuntului: 06.08.2021

ANUNT LICITATIE DESCHISA

SERVICII DE ASIGURARE A PERSONALULUI COMPANIEI TAROM

 

Data anuntului: 06.08.2021

 

 1. Achizitor: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. („TAROM”)

Obiectul achizitiei: servicii de asigurare a personalului Companiei TAROM, dupa cum urmeaza:

 • Lotul 1 – Asigurari specifice pentru personalul care intra sub incidenta legilor speciale;
 • Lotul 2 – Asigurare de sanatate pentru toti salariatii.

 

 1. Durata contractului de achizitie: 12 (douasprezece) luni, incepand cu data de 01.09.2021 sau o data ulterioara in functie de momentul atribuirii contractelor de achizitie
 2. Subcontractanti: Nu se accepta subcontractanti, insa asiguratorul are dreptul de a desemna un unic prestator de servicii imputernicit si nominalizat de asigurator sa instrumenteze daunele intervenite pe durata contractului.
 3. Oferte comune: se accepta.
 4. Criteriul de desemnare a ofertei castigatoare: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
 5. Documentatia de achizitie se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat la adresele de e-mail carmen.tudor@tarom.ro si luchian.turtoi@tarom.ro.
 6. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 20.08.2021, ora 09:30.
 7. Modul de depunere a ofertelor: pe e-mail la adresele specificate in documentatia de achizitie.
 8. Garantie de participare: nu se solicita.
 9. Derularea procedurii de achizitie: in conformitate cu ”Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari” al TAROM (publicat pe pagina de internet www.tarom.ro).
EV SSL